Organisatie

We schrijven 1992 wanneer een paar toneelliefhebbende vrienden hun kindje, genaamd Teater 2000, boven de doopvont hielden. Het was wijlen Rudi Lekens die destijds, met een paar bevriende Pintenaars, de toneelvereniging oprichtte. Ze hadden vastgesteld dat er geen enkele voltijdse toneelvereniging in De Pinte bestond. Het toneel dat toen gebracht werd, bleef beperkt tot een aantal verenigingen die als hoofddoel andere activiteiten hadden en die daarnaast éénmaal per jaar een toneelstuk opvoerden. Er waren ook heel wat goede acteurs in De Pinte te vinden maar die speelden in de naburige gemeenten. Redenen genoeg om een échte toneelvereniging op te richten in de eigen gemeente.

In 1993 was de eerste productie een feit. We speelden ‘De Nacht van de 16de januari’ waaraan alle stichters zelf meewerkten, alsook een aantal acteurs die geen enkele toneelervaring hadden. Sindsdien speelt Teater 2000 twee tot drie producties per jaar en is het ledenaantal, van zowel spelers als medewerkers, in de loop der jaren sterk gestegen.

We kiezen ervoor om een erg gevarieerd aanbod te brengen. Verschillende genres en verscheidene thema’s komen aan bod. We proberen zoveel mogelijk leden de kans te geven hun hobby uit te oefenen. Ook in de regie zorgen we voor voldoende afwisseling. We hebben onze eigen huisregisseurs maar daarnaast doen we ook vaak een beroep op professionals.

We vinden het ook belangrijk dat de jeugd de weg naar het podium vindt. We geven heel vaak jongeren de kans om te proeven van theater door hen te laten meespelen in één van de volwassenproducties. We brachten ook reeds een tiental jongerenproducties.

Ons bestuur


 • Sabine De Cocker (voorzitter)
 • Steven Lekens (ondervoorzitter en leiding artistiek)
 • Ann Delie (penningmeester)
 • Kenneth Devriese (secretaris)
 • Isabelle Janssens (communicatieverantwoordelijke)

Onze medewerkers


 • Sofie Heirbrant (medewerker communicatie)
 • Koert Hublet (leiding decorploeg)
 • Ignace Vanlierde (leiding techniek)
 • Saskia Vanlierde (leiding logistiek en productieverantwoordelijke)

Onze speelruimtes


Vanaf oprichting tot november 1998:
Parochiaal Centrum De Pinte
Vanaf maart 1999 tot nu:
Cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum "Polderbos", De Pinte

Enkele mijlpalen


 • 1992

  OPRICHTING TEATER 2000
 • 4 oktober 1993

  Stichtingsvergadering van de vzw
 • 2000

  Oprichting "Jong geweld", een jongerenafdeling die eigen producties verzorgt.
 • januari 2013

  Teater 2000 neemt noodgedwongen afscheid van de voorzitter, de "vader van Teater 2000", Rudi Lekens.
 • april 2013

  Teater 2000 kent een nieuw begin, het nieuwe bestuur is samengesteld.
 • juni 2015

  Opvoering ‘De Koning Sterft’ van Ionesco in NTGent
 • juni 2016

  Samenstelling nieuw bestuur
 • seizoen 2017 - 2018

  Teater 2000 bestaat 25 jaar!